F. Funcionament general del projecte i seguiment del progrés

Inclou la gestió del projecte per part del Consorci de l’Estany, xarxes de treball amb altres projectes, una auditoria financera i l’elaboració d'un pla de conservació i continuïtat post-projecte.

Tornar al llistat d'Accions