A. Accions preparatòries, elaboració de plans de gestió i/o de plans d’acció

Es redactaran nou protocols:

  • Redacció de protocols per a la reproducció en captivitat i els reforçaments poblacionals d’Unio elongatulus
  • Redacció d’un protocol per als reforçaments poblacionals de Barbus meridionalis i altres peixos hoste d’Unio elongatulus
  • Redacció de protocols per a la reproducció en captivitat i els reforçaments poblacionals d’Emys orbicularis
  • Redacció de protocols per a la cria en captivitat, els reforçaments poblacionals i la protecció contra l’afanomicosi d’Autropotamobius pallipes
  • Redacció de protocols per al control de tortugues i decàpodes exòtics
  • Redacció d’un protocol per als reforçaments poblacionals de Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior a Banyoles
  • Redacció de projectes executius per a la reproducció de micro aiguamolls al riu Ter
  • Redacció d’un protocol per a la posada en funcionament d’una estació mòbil de desinfecció del musclo zebra per a embarcacions a Banyoles
  • Redacció d’un protocol per al control de peixos exòtics al llac de Banyoles
  • També es preveuen experiments en captivitat contra l’afanomicosi de les poblacions d’Austropotamobius pallipes

Tornar al llistat d'Accions