Altres projectes LIFE

Projectes LIFE+ relacionats amb espècies exòtiques:

 • Projecte LIFE+ Natura: Control de les espècies aquàtiques invasores i la restauració de les comunitats naturals a Irlanda.
 • LIFE00NAT/EE/7081: Recuperació del Visó Europeu (Mustela lutreola) a Estònia: en captivitat i poblacions de les illes.
 • LIFE07/NAT/IRL/000342: Restauració de la zona baixa del Riu Mulkear per a la conservació de la llampresa de mar, el salmó de l’Atlàntic i la llúdriga europea.
 • LIFE03 NAT/P/000013: Hàbitat de recuperació del Pinsà de les Açores a Pico da Vara – Ribeira do Guiherme a Portugal.
 • LIFE08 NAT/E/000064: Desenvolupament i eradicació de demostració i mètodes de control d’una espècie invasora: Marsupialis Carybdea a la Mediterrània.
 • LIFE Emyster de Recuperació de l’hàbitat dels amfibis i d’Emys orbicularis del Baix Ter.

Projectes LIFE de nàiades (musclos de riu) en l’àmbit nacional i europeu:

 • LIFE02NAT/D/8458: Grans musclos d’aigua dolça del gènere Unionoidea a la Zona Fronterera de Baviera – Saxònia – República Txeca.
 • LIFE04/NAT/SE/000231: Manual de Restauració dels musclos d’aigua dolça i els seus hàbitats a Suècia.
 • Projecte LIFE Conservació de la nàiade amenaçada Margaritifera auricularia al riu Ebre (Catalunya).

Altres projectes LIFE + Natura i Biodiversitat en l’Àmbit Estatal:

 • LIFE08 NAT/E/000055: Restauració d’hàbitats d’interès comunitari en estuaris del País Basc.
 • LIFE08 NAT/E/000062: Accions per la lluita contra l’ús il·legal de verí en el medi natural a Espanya.
 • LIFE08 NAT/E/000068: Conservació i gestió en les zones d’especial protecció per les aus estepàries d’Andalusia.
 • LIFE08 NAT/E/000078: Millora dels Hàbitats i Espècies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: Un Projecte Demostratiu.
 • LIFE08 NAT/E/000072: Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter). Consorci Alba-Ter.
 • LIFE08 NAT/E/000075: Maneig i conservació dels hàbitats d’Osmoderma eremita, Rosalia, alpina i altres saproxílics d’interès comunitari a Guipúscoa.
 • LIFE08 NAT/E/000077: Circuit de decantació de sals residuals i recuperació ecològica al Parc Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.