Alta Garrotxa - Massís de les Salines

Superfície: 38.196,100 hectàrees

L’Espai xarxa Natura 2000 de l’Alta Garrotxa i el Massís de les Salines (ES5120001) inclou dins dels seus límits tres espais d’interès natural (EIN) declarats per la Generalitat de Catalunya dins del seu Pla d’Espais d’Interès Natural. Aquests són l’EIN de l'Alta Garrotxa, l’EIN del Massís de les Salines i l’EIN dels Penya-segats de la Muga. El govern de la Generalitat també ha declarat Reserva Natural parcial el riu de la Muga-Albanyà.

L'espai comprèn tot el conjunt orogràfic de les muntanyes pre-pirinenques de l'Alta Garrotxa-Massís de les Salines, de relleus complexos i abruptes amb nombroses cadenes i valls fluvials. En aquests relleus tenen força importància els vents de llevant marítims que determinen un clima humit de tendència atlàntica. Predominen els materials litològics calcaris on tenen una gran importància els fenòmens càrstics. Les solanes es caracteritzen per un paisatge mediterrani típic d'alzinar, mentre les obagues i fons exemplifiquen un paisatge submediterrani i euro-siberià amb fagedes, rouredes i pinedes de pi roig. Es caracteritza per presentar una de les millors representacions de carrascars de Catalunya.

L’àrea de treball del projecte no inclou la totalitat de l’espai LIC. En aquest espai l’àrea del projecte se centra únicament en els rierols i cursos d’aigua, implicant una superfície molt reduïda centrada en l’entorn d’aquests ambients on viuen les espècies aquàtiques objectiu del projecte.

L’espai s’ha incorporat essencialment per conservar poblacions de cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes). El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d’aprovació) considera l’espècie en perill d’extinció (la seva supervivència a curt termini és poc probable). Actualment de distribució amplia a Catalunya, però molt localitzada i fragmentada sobretot en rierols petits i torrents no alterats.

La situació del cranc al riu Fluvià, que inclou part de l’Alta Garrotxa, és tremendament delicada. Les poblacions es troben situades en rierols de segon ordre i superiors a on degut a una barrera natural (sequera, penya-segats...) el fong de l’afanomicosi no ha pogut arribar. Actualment les poblacions pateixen l’amenaça de l’expansió del cranc de riu americà. Entre el 1998 i el 2002 es van realitzar censos per conèixer les poblacions i es van localitzar diverses zones d’interès que han estat motiu d’especial conservació i cura. També s’han trobat algunes poblacions de cranc dins l’espai natural a la conca de la Muga.

Tornar al llistat de Zones d'actuació