Muntanyes de Rocacorba - Puig de la Banya del Boc

Superfície: 3.426,100 hectàrees

L’espai xarxa Natura 2000 Muntanyes de Rocacorba (ES5120018) inclou dos Espais d’Interès Natural declarats dins del Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquests espais són l’EIN de Muntanyes de Rocacorba i l’EIN del Puig de la Banya del Boc. Les Muntanyes de Rocacorba i Puig de la Banya del Boc és un espai d'una diversitat notable de comunitats vegetals mediterrànies i eurosiberianes, amb una bona mostra de les poblacions de fauna de la muntanya mitjana i elements volcànics de gran interès.

Les Muntanyes de Rocacorba constitueixen l'extrem oriental de les Serres del Corb i de Finestres, amb una altitud màxima de 944 metres. Els relleus abruptes i escarpats s'originen per l'erosió diferencial de materials eocènics, amb alternança de gresos i margues. L'espai de Rocacorba presenta l'interès de situar-se en els límits del Sistema Transversal amb les planes del Gironès, recollint una notable diversitat de sistemes naturals d'una regió i d'una altra.

Dins de l'espai neixen diversos rierols de cabal semipermanent, que formen part de la capçalera de la conca del riu Ser, afluent del riu Fluvià, al nord, que inclou la capçalera del riu Ritort i els rierols de capçalera de la riera de Falgons. Per la zona est discorre la capçalera del Revardit afluent del riu Terri, i aquest, a la seva vegada afluent del riu Ter. Per la zona sud hi ha diversos rierols que acaben confluint al riu Llémena, com el Rissec, Torrent de Gàrrep, Riera de Granollers, Riera de Rocacorba i Riera de Canet. A la zona hi ha diverses mostres d'activitat volcànica, entre els quals destaca el volcà del Puig de la Banya del Boc.

L’àrea de treball del projecte no inclou la totalitat de l’espai LIC. En aquest espai l’àrea del projecte se centra únicament en els rierols i cursos d’aigua, implicant una superfície molt reduïda centrada en l’entorn d’aquests ambients a on viuen les espècies aquàtiques objectiu del projecte.

La importància de les poblacions de l’espai natural de Muntanyes de Rocacorba de les espècies objectiu d’aquest projecte, Barbus meridionalis i principalment Austropotamobius pallipes és notable, si bé, difícilment quantificable en termes demogràfics. El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d’aprovació) considera l’espècie en perill d’extinció (la seva supervivència a curt termini és poc probable). De distribució amplia a Catalunya, però molt localitzada sobretot en rierols petits i torrents no alterats.

La situació del cranc a les Muntanyes de Rocacorba és delicada, amb tres úniques localitats amb exemplars reproductors. La població es troba situada en un rierol de segon ordre o superior a on degut a una barrera natural (sequera, penya-segats,...) el fong de les afanomicosi no ha pogut arribar. Actualment les poblacions pateixen l’amenaça de l’expansió del cranc de riu americà.

Aquesta espècie s’ha incorporat al projecte també per conservar poblacions de cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes). Els detalls precisos sobre el procés de reproducció en captivitat d’Austropotamobius pallipes s’establiran en el corresponent protocol, d’acord amb els objectius d’aquest projecte. Un dels condicionants essencials a incorporar en aquest protocol és el manteniment de línies de reproducció independents per a cada zona de procedència dels exemplars parentals. Els reforçaments poblacionals es portaran a terme en sectors adequats dels LIC inclosos en la zona d’actuació del projecte. Respecte als sectors a on ha desaparegut l’espècie, però sempre dins del LIC on encara està present, aquesta acció permetrà l’establiment de nous nuclis poblacionals, com a mínim 2 en aquest LIC. S’executaran actuacions de reforçament poblacional a partir d’exemplars criats en captivitat.

Tornar al llistat de Zones d'actuació