Riu Brugent

Superfície:  68,300 hectàrees

L’espai xarxa Natura 2000 Riu Brugent (ES5120029) és un espai fluvial de ribera en bon estat i amb una important funció com a corredor biològic entre la Zona Volcànica de la Garrotxa (ES5120004) i la part baixa del riu Ter (ES5120011).

El Brugent és un riu de les comarques de la Selva i la Garrotxa, és afluent del riu Ter per l'esquerra. La seva conca s'estén bàsicament pels municipis de Sant Feliu de Pallerols, les Planes d'Hostoles i Amer i queda emmarcada entre les muntanyes més orientals de la serralada de Collsacabra i la vessant occidental de la cadena muntanyosa que conformen la Serra de les Medes i els Cingles de Sant Roc. Com afluent destaca per ser el primer a desembocar al riu Ter dins del seu curs baix i de ser un dels més importants en aportació hídrica.

L’àrea de treball del projecte no inclou la totalitat de l’espai LIC, però si una gran part en ser aquest un espai eminentment fluvial. En aquest espai l’àrea del projecte se centra únicament en els rierols i cursos d’aigua, implicant una superfície centrada en l’entorn d’aquests ambients a on viuen les espècies aquàtiques objectiu del projecte.

La importància de les poblacions del riu Brugent de les espècies objectiu d’aquest projecte, essencialment Unio elongatulus, Barbus meridionalis i Astropotamobius pallipes és notable, si bé, difícilment quantificable en termes demogràfics.

Nàiade allargada (Unio elongatulus). La seva regressió a les conques internes catalanes ha estat dramàtica. La població d’aquesta espècie existent al riu Brugent constitueix un dels pocs nuclis que es coneixen per al tram mitjà de la conca del riu Ter i el conjunt de les conques del nord-est de Catalunya. Al riu Brugent existeix una sola població d’Unio elongatulus, localitzada en un tram amb una morfologia semblant a un canal d’aigües lentes i curs homogeni. Dins de la mateixa conca fluvial del riu Ter, és una de les poblacions situades més aigües amunt, i en millor estat de conservació, tot i que amb dades insuficients.

S’han planificat actuacions de repoblació amb exemplars criats en captivitat al laboratori de cria de nàiades del Consorci de l’Estany a partir d’exemplars parentals de la mateixa conca fluvial. Com que pot existir una certa diferenciació genètica entre conques i subconques, els exemplars utilitzats hauran de procedir de parentals del propi espai (riu Brugent) dins de la mateixa conca hidrogràfica. En cada un d’aquests espais s’escolliran entre 2 i 4 sectors a on es portaran a terme reforçaments amb nàiades juvenils i infestacions de peixos salvatges amb nàiades. Aquests sectors s’assignaran a partir d’informació prèviament disponible sobre l’estat general dels cursos fluvials de la zona general d’àmbit de projecte, i amb el coneixement actual sobre els requeriments de l’espècie, i l’estat de les seves poblacions. S’escolliran trams fluvials amb una morfologia estable del canal fluvial, lleres adequades, bona qualitat de l’aigua, escàs estrés hidrològic no natural, bon estat ecològic general, i presència almenys d’una espècie autòctona de peix hoste, entre altres criteris.

Barb de muntanya (Barbus meridionalis). Aquesta espècie està experimentant un gradual declivi en el conjunt de la seva petita àrea de distribució mundial, ubicada al sud d’Europa. Malgrat que manté encara poblacions estables i/o denses en alguns rius o sectors, ha desaparegut d’amplis sectors, especialment al llarg dels eixos fluvials principals anteriorment ocupats. A la conca del riu Brugent, Barbus meridionalis manté encara poblacions estables, si bé es troba globalment en regressió, havent desaparegut completament del curs mitjà-baix d’aquest riu.

Les actuacions de recuperació de Barbus meridionalis al riu Brugent depenen de la seva relació amb les accions de recuperació d’Unio elongatulus. Als llocs on es pretengui repoblar amb juvenils d’Unio elongatulus criats en captivitat, s’estudiarà la composició de peixos, per assegurar la presència de peixos hostes de les nàiades amb Barbus meridionalis o Squalis laietanus. En cas de no haver-hi presència d’aquestes espècies, s’executaran repoblacions puntuals de Barbus meridionalis.

Tornar al llistat de Zones d'actuació