Sistema Transversal Català

Superfície:  28.563,400 hectàrees

L’espai xarxa Natura 2000 Sistema Transversal Català (ES5110005) inclou quatre Espais d’Interès Natural declarats dins del Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquests espais EIN són l’EIN de Montesquiu, l’EIN de Collsacabra, l’EIN de Savassona i l’EIN de les Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.

La totalitat de la superfície pertany a la conca hidrogràfica del Ter. L'espai està constituït per tres unitats fisiogràfiques:

1- Savassona. És un espai que comprèn petites elevacions que tanquen a l'est la cubeta de la Plana de Vic. Els materials calcaris, i especialment els margosos, són els principals condicionants dels relleus singulars d'aquesta zona. El paisatge vegetal predominant és el mateix que a la Plana de Vic: la roureda de Quercus pubescens amb boix, tot i que la major suavitat climàtica permet l'establiment d'un bon nombre de comunitats vegetals pròpies del país de l'alzina.

2- Collsacabra. Forma una unitat morfològica ben definida per un conjunt atrinxerat que culmina amb un extens altiplà i muntanyes tabulars per sobre dels 1.000 metres. Els materials que formen aquest espai són sediments eocènics, bàsicament calcaris, argiles silícies (gresos) i margues. El clima plujós determina el predomini del paisatge vegetal submediterrani i eurosiberià (rouredes, fagedes, landes ...). El relleu escarpat, l'abundància de la vegetació silvàtica i el seu aïllament relatiu fan que sigui molt adequat per albergar espècies animals salvatges de caràcter centreeuropeu.

3- Les Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt. Són un comlex conjunt orogràfic a la capçalera del riu Ges on els materials dominants són els gresos i margues i puntualment nivells de conglomerats, que han donat lloc a relleus suaus que amb prou feines superen els 1.500 metres. Les condicionants climàtiques, amb una pluviometria elevada i temperatures moderadament suaus, permeten el desenvolupament de la vegetació típica de la muntanya mitjana humida.

L’àrea de treball del projecte no inclou la totalitat de l’espai LIC. En aquest espai l’àrea de projecte se centra únicament en els rierols i cursos d’aigua, implicant una superfície molt reduïda centrada a l’entorn d’aquests ambients on viuen les espècies aquàtiques objectiu del projecte.

Aquest espai s’ha incorporat al projecte essencialment per conservar poblacions de cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes). El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d’aprovació) considera l’espècie en perill d’extinció (la seva supervivència a curt termini és poc probable). Actualment de distribució amplia a Catalunya, però molt localitzada i fragmentada sobretot en rierols petits i torrents no alterats. La situació del cranc en l’espai LIC Sistema Transversal és tremendament delicada, tot i que manté diversos nuclis dispersos. Les poblacions es troben situades en uns pocs rierols de segon ordre i superiors a on degut a una barrera natural (sequera, penya-segats,...) el fong de les afanomicosi no ha pogut arribar. Actualment les poblacions pateixen l’amenaça de l’expansió del cranc de riu americà.

Els detalls precisos sobre el procés de reproducció en captivitat d’Austropotamobius pallipes s’establiran en el corresponent protocol, d’acord amb els objectius d’aquest projecte. Un dels condicionants essencials a incorporar en aquest protocol és el manteniment de línies de reproducció independents per a cada zona de procedència dels exemplars parentals. Els reforçaments poblacionals es portaran a terme en sectors adequats del LIC inclosos en la zona d’actuació del projecte. Respecte als sectors on ha desaparegut l’espècie, però sempre dins del LIC on encara està present, aquesta acció permetrà l’establiment de nous nuclis poblacionals, com a mínim 1 en cada LIC.

En aquest espai s’han previst actuacions de traslocació d’exemplars des de les poblacions existents o a partir d’exemplars de cria en captivitat.

Tornar al llistat de Zones d'actuació