Vols saber què és LIFE Potamo Fauna?

Continúa baixant

 1. 21/06/2018
  L'exposició, elaborada a partir del projecte LIFE Potamo Fauna "Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga" -finalitzat a …
  Arxivat a: General

LIFE Potamo Fauna

“Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”, conegut amb l’acrònim LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091), és un projecte destinat a la recuperació i conservació a llarg termini de diverses espècies amenaçades de fauna fluvial d’interès europeu. Es duran a terme reforçaments poblacionals i millores dels hàbitats d’espècies com el cranc de riu de potes blanques, o diversos mol•luscs, peixos, amfibis i tortugues aquàtiques. També es faran accions de lluita contra algunes espècies exòtiques invasores. Les actuacions se situen en espais naturals d’interès comunitari de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga. El projecte té una durada de quatre anys (1 de gener de 2014 – 31 de desembre de 2017) i el cost global és d’1.900.262,00 euros, dels quals el 50%, 949.981,00 euros, són finançats per la Unió Europea. El Consorci de l’Estany actua com a beneficiari coordinador, i en són beneficiaris associats el Consorci del Ter, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Forestal Catalana SA, els Amics de la Tortuga de l’Albera i la Universidad dels País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Actuen com a cofinançadors els Ajuntaments de Banyoles i Porqueres, la Diputació de Girona, Aigües de Banyoles, SAU i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles.

LIFE Potamo Fauna ha permès consolidar un equip de 24 persones per quatre anys. Algunes d’elles en dedicació parcial i altres amb una jornada completa. Des del Consorci de l’Estany s’han contractat quatre persones noves. D’altra banda, també i de forma indirecta, participaran temporalment diverses empreses dedicades a la gestió i estudi de la biodiversitat i la natura.

Objectius

 • Recuperació directa de les principals poblacions de nàiade allargada (Unio elongatulus) i cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes) en espais xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga mitjançant reforços poblacionals amb exemplars de centre de reproducció en captivitat.
 • Recuperació directa de la població de tortuga d’estany (Emys orbicularis) en l’espai xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011), mitjançant reforços poblacionals amb exemplars criats en captivitat.
 • Expansió i consolidació de les poblacions de cargolets (Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior) en l’espai xarxa Natura 2000 Estany de Banyoles (ES5120008), mitjançant traslocacions dins del lloc.
 • Millora de les poblacions de barb de muntanya (Barbus meridionalis) en espais xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, mitjançant traslocacions d’exemplars en bon estat de la mateixa conca.
 • Millora de les poblacions fluvials d’espècies d’herpetofauna: tortuga de rierol (Mauremys leprosa), tritó verd (Triturus marmoratus), tòtil (Alytes obstetricans), gripau d’esperons (Pelobates cultripes), gripau corredor (Bufo calamita) i reineta (Hyla meridionalis), en l’espai xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011) mitjançant la creació de microaiguamolls.
 • Protecció contra l’afectació per afanomicosi de les principals poblacions de cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes).
 • Minimització de l’impacte de tortugues i decàpodes exòtics sobre les poblacions de tortuga d’estany (Emys orbicularis) i cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes).
 • Eradicació del crustaci decàpode exòtic cranc americà ratllat (Orconectes limosus), recentment establert a la zona.
 • Control demostratiu a gran escala dels peixos exòtics al llac de Banyoles.
 • Minimització del risc de penetració a la conca del Ter del musclo zebra, mitjançant la instal·lació d’una estació de desinfecció d’embarcacions.
 • Divulgació a la població local del valor de les espècies fluvials amenaçades, i de l’impacte de les espècies exòtiques invasores.
 • Interacció amb la comunitat científico-tècnica involucrada en la conservació d’espècies amenaçades de fauna fluvial, per a la creació de sinèrgies positives. 

Vols saber més sobre LIFE Potamo Fauna?

LIFE Potamo Fauna és part del Programa LIFE+

La Unió Europea (UE) subvenciona des dels anys 90 projectes de conservació dels recursos naturals als estats membres a través del programa LIFE (http://ec.europa.eu/environment/life). 

 • És un instrument que finança mesures que contribueixen al desenvolupament de la política comunitària en matèria de medi ambient.
 • L’objectiu consisteix en contribuir a l’aplicació de la “Directiva Relativa a la Conservació dels Hàbitats Naturals” i de la “Directiva Comunitària sobre Conservació de les Aus Silvestres” i, en particular, de la Xarxa Natura 2000.
 • S’emmarca a l’execució d’accions de manteniment i recuperació d’hàbitats i espècies de la flora i la fauna d’interès comunitari.
 • S’aplica a llocs d’importància comunitària (espais de la xarxa Natura 2000), concretament les ZEC (Zones d’especial conservació) i les ZEPA (Zones d’especial protecció per a les aus) dels estats membres de la Unió Europea.
 • Existeixen tres tipus de projectes LIFE+, els LIFE+ Natura-Biodiversitat dedicats a conservar, restaurar i facilitar el funcionament dels sistemes naturals, els hàbitats naturals, la flora i la fauna silvestre; els LIFE+ Política i governança dedicats a diferents aspectes com el canvi climàtic, l’aigua, el sòl, el soroll, el medi ambient i la salut, els recursos naturals i els residus, els productes químics, etc.; i els LIFE+ d’informació i comunicació per sensibilitzar sobre temes de medi ambient.