Articles

 1. 21/11/2017
  Article de recerca a la revista Acta Zoologica Bulgarica de Ramon Mascort i Joan Budó. Es pot llegir al document adjunt en pdf.
  Arxivat a: Articles
 2. 10/07/2017
  Iago Pérez Novo 1 4, Carles Feo 2, Quim Pou-Rovira 2, Teia Puigvert 3 1 Societat Catalana d’Herpetologia, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. (Museu Blau), Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona. 2 Consorci de l’Estany, Plaça dels Estudis,...
  Arxivat a: Articles
 3. 22/11/2016
  Les basses temporals mediterrànies són hàbitats semiaquàtics caracteritzats per l’alternança de fases seques i humides, per una flora i fauna singular i per una alta fragilitat. La desaparició d’aquest tipus d’hàbitat i el progressiu encaixament i co...
  Arxivat a: Articles
 4. 06/07/2016
  La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és un queloni d’àmplia distribució a Europa però que manté poblacions molt fragmentades i inconnexes. La disminució progressiva d’aquesta espècie s’ha fet molt evident en els darrers vint anys i és, en l’actuali...
  Arxivat a: Articles
 5. 17/12/2015
  Vertigo moulinsiana i V. angustior són dues espècies del gènere Vertigo presents a la Península Ibèrica i que apareixen recollides en l'annex II de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats natur...
  Arxivat a: Articles
 6. 06/07/2015
  Els crancs de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes) són crustacis d’aigua dolça que viuen en rius d’aigües netes i oxigenades. Fa uns anys s’estenien abastament per les conques hidrogràfiques dels rius de Catalunya i del sud d’Europa. La ...
  Arxivat a: Articles
 7. 01/12/2014
  Les nàiades són musclos d’aigua dolça que viuen semienterrades al fons de rius, rieres, recs i estanys. Son organismes filtradors que s’alimenten de la matèria en suspensió, pel que són molt sensibles a les variacions de la qualitat de l’aigua, actua...
  Arxivat a: Articles